Contacta’ns

  • FORMULARI DE CONSENTIMENT
    Tractament de dades personals de conformitat amb l'article 13 del RGPD 679/2016. Ens agradaria informar-te que les dades personals que se'ns proporcionin es recopilaran, processaran i arxivar manualment o per mitjans electrònics d'acord amb la Política de Privacitat que pots trobar aquí. *Si s'és menor de 18 anys, aquest formulari haurà d'estar signat pels pares o tutors legals del menor.
  • Havent llegit la Política de Privacitat, estic d'acord en els següents punts:
    Marcant la casella, autoritzo que es processin les meves dades de contacte per a fins de màrqueting o publicitat, per a ser informat de les novetats, d'iniciatives especials i d'ofertes promocionals a través de mètodes automatitzats de contacte (correu electrònic i altres eines de comunicació en massa, etc.) i mètodes de contacte tradicionals. El consentiment és opcional: Puc revocar en qualsevol moment el consentiment prestat escrivint a: lybica@lybica.cat
    Marcant la casella, autoritzo que es processin les meves dades de contacte a través de mètodes automatitzats de contacte (correu electrònic i altres eines de comunicació en massa, etc.) i mètodes de contacte tradicionals per a estudis de mercat i enquestes de satisfacció sobre els nostres productes i el servei de postvenda. El consentiment és opcional: Puc revocar en qualsevol moment el consentiment prestat escrivint a: lybica@lybica.cat
    Marcant la casella, autoritzo que es processin les meves dades de contacte, interessos (informació que ha proporcionat sobre àrees que li interessen, per exemple, productes que li semblen interessants) i altres dades personals (informació que ha proporcionat sobre la seva educació, situació professional , etc.), per a rebre comunicacions publicitàries, basades en un perfil específic de client dissenyat segons les meves preferències i interessos personals. El consentiment és opcional: Puc revocar en qualsevol moment el consentiment prestat escrivint a: lybica@lybica.cat